Osobní kondiciogram na tento měsíc

Co to je

Pokud jste ochotni alespoň na chvilku uvěřit, že každý člověk od narození prochází cykly, kdy jeho kondice stoupá a klesá, a to fyzická, citová a rozumová nezávisle na sobě ve frekvencích 23, 28 a 33 dnů, že tyto cykly se neprodlužují a nezkracují ani vzájemným vlivem, ani rozhozením pásmovou nemocí či prací na noční směny, ani životními zážitky a traumaty, můžete si zde zjistit jak na tom jste právě v tomto měsíci (respektive v tom měsíci, který váš počítač považuje za aktuální, to se dá změnit).

Podle některých autorit není nejdůležitější ani to, zda je kondiční křivka v horní či dolní úvrati, důležitější jsou body, kdy protíná osu. Při pohybu zdola se jedná o dny polokritické, shora kritické.

Je to bezpečné.

I když té teorii až tak úplně neuvěříte, můžete to klidně zkusit. Zadané datum narození se neposílá po síti, výpočet se děje na vašem počítači v JavaScriptu a kdo má zájem, může si prostudovat kód a snadno se o tom přesvědčit.