Když se v ději vyskytne nějaká učebnice, bývá uveden i její autor a bývají to kouzelníci velmi inspirativních jmen, obvykle s dobrým vztahem k předmětu výuky.

Překvapivě nebývají mezi uváděnými autory učebnic bradavičtí učitelé, ani bývalí (o kterých bychom to bezpečně věděli), ani ti, kteří již vyučují v Bradavicích dlouhá desetiletí, jako Minerva McGonagalová.

Výjimkou je profesor Lockhart, který naopak téměř všechny knihy, které sepsal, předepsal studentům ke studiu svého předmětu. To ovšem pouze dokresluje jeho hamižnost.

Po návštěvě Warner Bros HP Studios Leavesden jsem mohl do bradavických učitelů zařadit také Emerica Cvaka, v originále Emeric Switch - alespoň v ateliérech má portrét v Brumbálově pracovně jakožto jeden z bývalých bradavických ředitelů.


Historička, autorka učebnice "Dějiny čar a kouzel" (1.ročník)

Bydlela v Godrikově Dole, sousedka rodiny Brumbálových i Potterových, ale také teta Gellerta Grindelwalda.


Libacius Brutnák

Autor učebnice "Příprava lektvarů pro pokročilé". To je ta kniha, do které si Princ dvojí krve připisoval své úpravy receptur a vlastní vymyšlené čarovné formule a kletby.


Autor učebnice přeměňování pro první ročníky. Podle WB bývalý bradavický ředitel.


Autorka učebnice "Příručka kouzelných slov a zaklínadel"


Ve druhém ročníku je Harryho profesorem obrany proti černé magii.

    Autor knih:
  • Souboj se smrtonoškou
  • Génius a ghůlové
  • Čtrnáct dní s čarodějnicemi
  • Toulky s trolly
  • Cestování s upíry
  • Výlety s vlkodlaky
  • Jaro s yettim
  • Mé kouzelné já
Mimořádně neschopný narcis, je ovšem slavný svými knihami, ve kterých se vychloubá úžasnými kouzelnickými činy, které ve skutečnosti vykonali jiní. Jejich zásluhy si neoprávněně přisvojil i s pomocí paměťového kouzla.

Harryho třídu celý rok nic užitečného nenaučil. Když se pokusil Ronovi a Harrymu v chodbě k Tajemné komnatě vymazat paměť s použitím Ronovy poškozené hůlky, kouzlo se obrátilo proti němu samému a proto se pak v pátém díle vyskytuje jako pacient nemocnice U svatého Munga na oddělení trvalých poškození způsobených zaklínadly.


Autor učebnice "Fantastická zvířata a kde je najít" pro předmět péče o kouzelné tvory v prvním ročníku


Arsenius Stopečka

Autor učebnice "Kouzelnické odvary a lektvary" (1.ročník)


Autor pravděpodobně nejzbytečnější učebnice, kterou si kdy Harry a jeho spolužáci byli nuceni pořídit, Teorie obranných kouzel.

V pátém díle tuto knihu používá při "výuce" profesorka Umbridgeová.


Autor učebnice "Černá magie - příručka sebeobrany" (1.ročník)


Autorka učebnice Odhalování věcí budoucích


Phyllida Výtrusová

Autorka učebnice bylinkářství "Tisíc kouzelnických bylin a hub"


Autor učebnice "Teorie kouzelnického umění" (1.ročník)